Jövő évtől változások várhatók a számlázó programok terén, melyre az iWise vállalatirányítási rendszer is felkészült. A 2016.01.01.-től hatályba lépő 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében változik a számlázó programokkal szemben támasztott követelmények köre. A rendelet szerint az adózó által használt programnak rendelkeznie kell „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval, melynek elindításával a felhasználó adatexportot készíthet a NAV által előírt formában, a kezdő és záró dátumra való szűrőfeltételek beállításával adott időszakra, vagy a kezdő és záró sorszám megadásával adott sorszámtartományra vonatkozóan.

 

„Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.”


Az adóhatóság a cég által aktuálisan használt számlázó programból kéri az exportot, így január 1.-től csak az adatexport funkcióval rendelkező programok használhatók! Ha Ön olyan programot használ, amely nem rendelkezik ezzel a funkcióval még most érdemes váltani! Az iWise eleget tesz a számlázó programokkal szemben támasztott követelményeknek, biztos hátteret nyújtva ügyfeleinknek számláik elkészítésében.
ITWise Kft.

Tags: