Jelenleg nincs nyitott pályázati kostrukció.

 

GINOP 3.2.2.

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében.

Kik indulhatnak a GINOP-3.2.2 pályázaton?

A pályázaton a KKV szektor (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) indulhat, akik kevésbé fejlett régióban (vagyis Budapest és Pest-megye kizárva) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projekt befejezéséig, éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2016-ban lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt és nem agrártermelő vagy halászati szektorban működnek.

Mire lehet pályázni GINOP-3.2.2 pályázaton?

Alapvetően vállalatirányítási rendszerek (szakszóval ERP) szoftver és a hozzá tartozó hardver (számítógép, notebook, nyomtató, tablet, mobiltelefon) vásárlására.

Vagyis: Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges infokommunikációs eszközök beszerzésére.

Mi az a vállalatirányítási rendszer, amit a GINOP-3.2.2 támogat?

A pontos megfogalmazás: vállalatirányítási (corporate governance) információs rendszer - a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként emlegetett információs rendszer - a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat-környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége.

Kicsit leegyszerűsítve a meghatározást: egy vállalati szoftvercsomag, mely magában foglalja a weblap vagy webshop internetes megjelenést, raktárkezelést, számlázást, iktatást, gyártásvezérlést, projectirányítást, ügyfélkezelést, vezetői információk lekérdezését és a mobil applikációk létrehozását is. Ezek a szoftverek mind összefüggő, egységes rendszert alkotnak. Ettől válik a sok szoftver összesége vállalatirányítási rendszerré!

Milyen részei vannak, és mire lehet pályázni?

A GINOP-3.2.2 pályázat következő részeit elégíti ki az iWise ERP rendszerünk és így a következő funkcionális területekre tudunk megoldást adni Önnek:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési rendszer;
12. Tudásmenedzsment specializált rendszer;
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/ megoldás

Vagyis: az Ön cége kap egy új weblapot vagy internetes boltot, mely össze van kötve mobiltelefon alkalmazással. Kapcsolódik hozzá számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel az ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat akar kinyerni.

A szoftverek működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, tabletek, nyomtatók, scannerek és mobiltelefonok.

Mekkora összegű támogatást kaphatok?

A támogatás két részből tevődik össze: vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40%-a, a visszatérítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. A project megvalósításához Önnek összesen 10 % önerőre lesz szüksége. Ez a támogatás intenzitás csak abban az esetben érhető el ha az Ön cége digitálisan felkészült vállalkozás minősítést kapott.

Az elnyerhető támogatás három paramétertől fog függeni:
- mekkora volt az Ön cégének 2016 évi nettó árbevétele?
- mennyi alkalmazottja volt 2016 évben a cégének?
- mit szeretne bevezetni (hány modult) a pályázat során?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
‚On premise' célterület: minimum 1 millió Ft, maximum 16 millió Ft
‚Felhő' célterület: minimum 1 millió Ft, maximum 8 millió Ft
Együttes (hibrid pályázat) esetén: 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege:
‚On premise' célterület: minimum 1,25 millió Ft, maximum 25 millió Ft
‚Felhő' célterület: 12,5 millió Ft (‚Felhő' célterület)
Együttes (hibrid pályázat) esetén: összesen maximum 37,5 millió Ft lehet

 

GINOP 3.2.6.

A magyar gazdaság jövőjét meghatározó Irinyi tervben megfogalmazott célkitűzés, hogy 2020-ra az ipari termelés aránya a hazai össztermék mostani 24 százaléka helyett megközelítse a 30 százalékot. E cél megvalósulásának támogatásához és a GINOP vállalkozások versenyképességét javító célkitűzésének teljesítéséhez a vállalatoknál az IKT megoldások által vezérelt intelligens gyártási és tervezési folyamatok, illetve a feldolgozóipari szektort kiszolgáló egyéb ágazatok (építőipar, kereskedelem, szolgáltatás, szállítás) működésének emelt szintű digitalizálása, valamint magas szintű vállalati kultúra elterjesztése a hazai kkv szegmensben egyaránt hozzájárulhat.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek keretében olyan hazai mintaértékű Ipar 4.0 és Internet Of Things (IoT) megoldásokat alkalmazó kis-, és középvállalati rétegre van szüksége Magyarországnak, amely a fejlesztések megvalósításával jelentős mértékű hatékonyság növekedést érhet el saját üzleti, termelő, kereskedelmi és szolgáltató folyamataiban. A sikeres fejlesztések kivitelezésével egy, az Ipar 4.0 és IoT fejlesztések kivitelezésében jártas kis-, és középvállalati réteg létrehozása a cél, amely a felhalmozott know-how és jó gyakorlatok továbbadásával elősegítheti az Ipar 4.0 és új üzleti digitális technológiai fejlesztések iránt érdeklődő és arra alkalmas vállalkozások beruházási hajlandóságát, valamint a hazánkban található multinacionális vállalatok ellátási láncához való csatlakozás lehetőségét.

A GINOP 3.2.6. felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések által létrejöhet a vállalatok különböző funkcionalitású területeinek összehangolása és azok egyidejű összekapcsolása, integrálása, amelynek segítségével szimultán módon jöhetnek létre a termékfejlesztési, tervezési, gyártási összeszerelési, építési, kereskedelmi és szolgáltatási folyamatok. A felhívás célja megteremteni a vállalatok, részlegek, a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy adatintegrációs hálózat kialakításával a vállalaton belüli és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot alkotnak. A konstrukció segítségével olyan új Ipar 4.0 és Internet of Things technológiák, ahhoz kapcsolódó hardver és digitális eszközök fejlesztése, megoldások bevezetésének támogatása a cél, melyeket az érintett vállalkozások saját erőből nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.